به گزارش خبرگزاری فارس؛ جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی استان تهران شنبه 8 اردیبهشت‌ماه در محل اتحادیه مؤسسات قرآنی، مردمی تهران با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه شاخص‌های ...